• София
  • Валидна до: 30.04.2021г.
  • Тип заетост Пълен работен ден
  • Вид на договора Трудов договор
  • Тип заетост Постоянна
  • Кандидатствай

Описание на длъжността

• Поддържане в работоспособно състояние централизирана Банкова Информационна Система - AIS2 на ЦКБ АД
• Изпълнение на процедури за приключване на счетоводния ден и откриване на нов счетоводен ден;
• Администриране на потребители в съответствие с вътрешно банковите нормативни разпоредби.
• Администриране на системи AIS, DMDOCS, поддържане и настройване на параметрите;
• Съгласувано с дирекциите в ЦУ на ЦКБ АД поддържане и актуализиране на валидните номенклатури и настройки на системата;
• Изготвяне на регулярни справки, както и справки по задание на потребителите, съгласно функционалните възможности на системата;
• Изготвяне и получаване на файлове за/от външни системи (БНБ, ГДД, АФР, ФГВБ, ИНФОБАНК, БИСЕРА, СЕБРА, НАП, БНБ и др.)
• Изпълняване на ежедневни, месечни и годишни процедури;
• Изпълнение на месечни процедури по таксуване и олихвяване;
• Периодично зареждане на регистри, свързани със счетоводната отчетност;
• Изготвяне на нови и актуализация на печатни документи – договори, формуляри, анекси, информационни данни и др., свързани с функционалността на системата;
• Оказване на системна помощ на потребителите при работа със системата и поддържане на регистрите на отделните програмни и функционални модули.

•Сменен режим

 * Работи се на сменен режим по изготвен график от понеделник до събота, през почивни и празнични дни. Почивен ден Неделя.

Изисквания към кандидата


•Висше образование
•Висока степен на компютърна грамотност
•Способност за работа под напрежение, гъвкавост и комуникативност
•Силна мотивация, умения за работа в екип
•Добро владеене на английски език