Кандидатсвай за Потребителски кредит

Маркираните в червено * полета в Искането са задължителни. Моля, попълнете и останалите полета.
Служител на банката ще се свърже с Вас на посочените по-долу коoрдинати.

Калкулатор
Адрес по регистрация

Адрес по регистрация

Адрес по местоживеене

Адрес по местоживеене

Лична карта

Лична карта

Месторабота

Месторабота

Нетен месечен доход от (в лева)

Имуществено Състояние

Имуществено Състояние

Добави още
Добави още
Задължения

Задължения

Добави още
Добави още
Банков клон

Банков клон

ДОСТЪП ДО РЕГИСТРИТЕ НА ГД ГРАО И ПОЛУЧАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ОТ ТЯХ

ДОСТЪП ДО РЕГИСТРИТЕ НА ГД ГРАО И ПОЛУЧАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ОТ ТЯХ

ЗА ЦЕЛИТЕ НА ДИРЕКТНИЯ МАРКЕТИНГ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОФИЛИРАНЕ

ЗА ЦЕЛИТЕ НА ДИРЕКТНИЯ МАРКЕТИНГ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОФИЛИРАНЕ

ЗА ДОСТЪП ДО РЕГИСТРИТЕ НА НОИ И ПОЛУЧАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ОТ ТЯХ

ЗА ДОСТЪП ДО РЕГИСТРИТЕ НА НОИ И ПОЛУЧАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ОТ ТЯХ

Условия