Easy - info означава лесна и актуална информация за свободните Ви пари. Еasy - info Ви дава възможност да проверите в реално време наличността по своята дебитна или кредитна карта през Интернет, по телефон или чрез SMS. Във всеки един момент можете да следите наличността по банковата си карта.

Чрез easy-info можете да получите в избрано от Вас време информация за наличността по картата си по два начина:

 • В Интернет - на адрес www.epay.bg. Необходимо е картата да бъде регистрирана за плащане в Интернет;
 • Чрез SMS до мобилния Ви телефон - необходима е регистрация на картата в клон на банката.

Може да използвате едновременно и двата начина за получаване на информация.

Чрез easy - info:

 • Своевременно, лесно и достъпно се информирате за наличността по своята карта без да ползвате банкомат или да посещавате банката;
 • Планирате по-добре своите плащания в магазина или на бензиностанцията, защото само чрез едно обаждане или SMS ще проверите наличността по своята карта в момента.

Как да ползвате easy - info

В Интернет - чрез ePay.bg

Ако вече имате регистрация за плащания в Интернет чрез ePay.bg, то можете веднага да ползвате услугата:

 • Влезте на адрес: www.epay.bg, изберете "Вход" и въведете потребителското си име и парола.
 • Изберете меню справки, а след това "Наличност по карти". На екрана излиза справка, съдържаща наличността по всички карти, които сте регистрирали в ePay.bg. Освен наличностите, справката съдържа и номерата на сметките и банковите кодове.

Услугата е достъпна с всички дебитни и кредитни карти, издавани от Централна Кооперативна банка. Справката в ePay.bg Ви позволява да проверите наличността на Вашата карта, дори да се намирате в чужбина. Справка за наличността по картата от банкомат в чужбина е възможна само с карти Visa, Visa Debit и Visa Electron.

Чрез SMS до мобилен телефон

Ако вече имате регистрация за SMS наличност, то можете да ползвате услугата веднага:

 • Изпратете SMS на номер 190091 за абонати на М-Тел и на номер 1618 за абонати на Глобул, със съдържание Nхххх.
  "N" означава наличност, а "хххх" е Вашият персонален код, получен в банката. Например, ако персоналният Ви код е 1234, то съдържанието на изпратения SMS следва да е "N1234";
 • В рамките на няколко минути с един SMS получавате информация за наличността по всичките Ви абонирани карти.

Услугата е достъпна с всички карти, издавани от ЦКБ.

Разлики между easy - info и SMS известия

 • easy - info и SMS известия Ви предоставят различна информация:
  - чрез easy - info знаете с колко пари разполагате по картата си;
  - чрез SMS известия - колко пари имате по сметката си в ЦКБ.
 • Това се дължи на разликата във времето между извършването на плащане с картата и отразяването му по сметката Ви в банката. Например, тегленето на пари в брой от банкомат намалява сумата по картата Ви веднага, но се отразява по сметката Ви в банката на следващия работен ден. И обратното - внасянето на пари по сметката не увеличава сумата по картата Ви веднага, а след няколко часа. Следователно, чрез SMS известия можете да научите дали е преведена заплатата по сметката Ви, дали е погасена вноската Ви за кредит и т.н., а чрез easy - info да разберете какво можете да заплатите в момента с картата си;
 • чрез easy - info можете да получавате информация във всеки един момент, а чрез SMS известия - в предварително избран от Вас момент /сутрин, обед или вечер/;
 • чрез easy - info получавате информация за наличността по картата си, а чрез SMS известия - за наличността и движенията /постъпления и задължения/ по Вашата сметка;
 • easy - info е услуга само за картови сметки, а SMS известия - за всички банкови сметки.