Потребителски кредит, предназначен за клиенти с нетен доход над 2 000 лева 

 • Максимална сума 60 000 лева или равностойността във валута
 • Максимален срок 7 години
 • Лихвен процент от 4.4% за целия период

Калкулатор

мес.
Размер на месечна вноска за промоционален период ( мес.)
При лихва %
Размер на месечната вноска ( мес.)
0.00
При лихва %
 • Лихвен процент:
 • Допълнителни отстъпки:

Условия за получаване

 • icon Имате нетен доход минимум 2000 лева  и месечните ви вноски по кредитни задължения са до 40% от нетния доход
   
 • icon Работите на безсрочен трудов договор и трудовото Ви възнаграждение се превежда в ЦКБ АД
 • icon Имате поне 6 месеца трудов стаж на настоящата месторабота

Обезпечение

 • icon Без поръчител за кредит до 50 000 лева
 • icon Един поръчител за кредит над 50 000 лева


* в някои случаи, по преценка на банката, може да бъде изискан поръчител или съдлъжник или сумата, която се отпуска без поръчител да бъде по-висока от 10 000 лева.

Такса за анализ на кредитоспособността:
 • 1% от размера на одобрения кредит, мин. 50 лева
 • 0.5% от размера на одобрения кредит, мин. 50 лева, при сключена застраховка „ЦКБ Живот +” или „ЦКБ Злополука” за целия срок на кредита с еднократно плащане на застрахователна премия
Промоционални такси, валидни за искания подадени до 01.02.2021 г.:

Tакса за анализ на кредитоспособност - за кредитоискатели с осигурителен доход минимум 800 лева

 •  0.75% от размера на одобрения кредит, мин. 50 лева

Tакса за анализ на кредитоспособност - за кредитоискатели с осигурителен доход минимум 1200 лева

 • 0.50% от размера на одобрения кредит, мин. 50 лева

Допълнителна информация можете да получите на телефони:
*5050  (Таксуването на разговорите е спрямо тарифите и политиките на използвания от клиента мобилен оператор. Възможно е обажданията към кратък номер да не се включват в пакета безплатни минути, за което ЦКБ не носи отговорност)
02/9266 500, както и във всеки офис на Централна Кооперативна Банка.