Вашата отговорност като потребител на онлайн банкирането е да опазвате персоналните си средства за идентификация, съгласно изискванията в Общите условия на “Централна кооперативна банка” АД

Придържането към изброените мерки в голяма степен повишава сигурността на използваното от Вас онлайн банкиране, както и достъпът до информацията и средствата по Вашите банкови сметки.

 • При банкиране с квалифициран електронен подпис (КЕП) свързвайте КЕП с  компютъра само при вход и не оставяйте КЕП-а свързан към компютъра, когато не работите с услугата и не е под Ваш контрол!
 • Винаги проверявайте в „Преводи“ детайлите по наредените от Вас нареждания, включително сметката на отсрещната страна и сумата.
 • След като приключите да банкирате, винаги излизайте с бутона изход и затваряйте браузъра.
 • Използвайте пароли с дължина поне 6 символа, задължително малки и големи букви и цифри. Пароли с дължина, по-малка от 6 символа или само букви или само цифри, лесно могат да бъдат открити.
 • Не запазвайте потребителското си име и парола в паметта на браузъра или компютъра, който използвате.
 • Периодично променяйте Вашата парола за достъп до услугата CCB Online, както и PIN кода на използвания от Вас КЕП.
 • Използвайте антивирусни програми на компютъра, който ползвате и следете за тяхното обновяване.
 • Избягвайте да ползвате услугата CCB Online от интернет клубове и от компютри, за които не сте сигурни за какво и от кого се използват.
 • Проверявайте през меню „Справки” и „Списък на сесиите”, кога и от кои IP адреси е ползвана услугата CCB Online.
 • Не се доверявайте на имейл, в който се изискват конфиденциални данни, дори да е получен от познати податели. При никакви обстоятелства Централна Кооперативна Банка не изисква своите клиенти чрез имейл пароли, потребителски име, PIN-кодове, номера на банкови карти или друга конфиденциална информация.
 • При получаване на съмнителни имейл съобщения, не отваряйте посочените в тях линкове или приложения.
 • ЦКБ АД не предлага инсталирането на какъвто и да е антивирусен софтуер чрез web страниците си.
 • Не инсталирайте и не използвайте софтуер със съмнителен произход.
 • Браузърите, които може да използвате за оптимална работа и максимална сигурност са: 
  Internet Explorer: версия 9. 0 или по-висока версия

  Mozila Firefox: версия 52.8 ESR

  GoogleChrome: версия 42