Happy Bar&Grill
Отстъпка % Считано от 20.08.2019 г., верига ресторанти „Happy Bar&Grill” прекратява участието си в програма CCB Club, като търговец предоставящ отстъпки на клиентите с клубни карти.

Уважаеми клиенти,

Считано от 20.08.2019 г., верига ресторанти „Happy Bar&Grill” прекратява участието си в програма CCB Club, като търговец предоставящ отстъпки на клиентите с клубни карти.

Адреси на "Happy Bar&Grill"