Централна кооперативна банка се грижи за сигурното транспортиране на парични Ви средства от обекти на Вашата фирма до офисите на Банката.

  • Какво предлагаме ние
  • С надеждни автомобили на ЦКБ;
  • в желан от Вас ден и час;
  • Банката поема изцяло риска по превозването на ценностите;
    Вие предавате паричните суми за инкасиране, опаковани в чували, предоставени от Банката и придружени от попълнена вносна бележка и опис по купюрен строеж;
  • сумите постъпват по сметката Ви същия ден или следващия работен ден от инкасирането им в зависимост от договореностите;
  • заплащате такси по договореност.

За повече информация във всеки клон на ЦКБ.